Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. Fulya Dökmeci

2. Başkan:
Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker

Sekreter:
Prof. Dr. Özgür Yeniel

Sayman:
Prof. Dr. Funda Güngör Uğurlucan

Üyeler (Soyadı sırasına göre)

Prof. Dr. Petek Balkanlı

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

Doç. Dr. Şerife Esra Çetinkaya

Prof. Dr. Fuat Demirci

Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Prof. Dr. Ömer Tarık Yalçın

Prof. Dr. Önay Yalçın

Advertisement