Kimler Üye Olabilir?

Kurumsal (Tüzel Kişilik) Üyelik İşlemleri:

1) Tüzel kişilerin derneğe üyelik başvurusunda, ünvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin yetkili organları tarafından görevlendirilen iki gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış yönetim kurulu kararının fotokopisi dernek yönetim kuruluna, asil üyelik başvuru bilgileri ile beraber verilir. Tüzel kişi üyeler dernek organlarında iki kişi ile temsil edilir. Bu iki kişinin üst düzeyde yöneticiler içinden belirlenmesi gereklidir.

2) Görevlendirilen kişilerin ilgili tüzel kişilikteki görevinin sona ermesi halinde, ilgili tüzel kişiliği temsilen derneğe üye olacak yeni bir gerçek kişi kuruluş tarafından belirlenecektir.

3) Dernek yönetim kurulu, başvuruda bulunan tüzel kişilerin üyelik koşullarını taşıdıklarını tesbit ettiği takdirde, bu kişileri dernek üyeliğine en geç 30 gün içinde kabul eder. Bu şekilde görevlendirilen kişiler, dernekte ilgili tüzel kişiliği temsil etme ve derneğin ilgili organlarında oy kullanma hakkı kazanır.

Advertisement