Derneğimizin Kuruluş Amacı

TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ’nin KURULUŞ AMACI

Ürojinekoloji, gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinde jinekolojinin bir üst uzmanlık dalı olarak yer almaktadır.  Pelvis tabanın yetmezliği ile ortaya çıkan sağlık sorunlar konu kapsamını oluşturur.  Bu kapsamda; pelvis tabanının destek verdiği, alt üriner sistem organları uretra ve idrar kesesi, üreme organları vagina ve uterus ve gastrointestinal sistemin son bölümü olarak rektum ve anüsün fonksiyonları, aşağıya doğru yer değiştirme nedeniyle bozulurken, bu organlar kitle olarak ele gelmekte ve pelvialjiye neden olmaktadır.  Dolayısıyla miksiyon, defekasyon, cinsel yaşamla ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu sağlık problemleri genellikle orta ve ileri yaş gurubu kadınları ilgilendirmektedir.  Ortalama yaşam süresinin gittikçe uzadığı ve iletişimin de katkısı ile kaliteli yaşam konusunda giderek daha güçlenen arzular; ürojinekolojinin günden güne hızla önem kazanmasının nedenini ortaya koymaktadır.

Pelvis tabanı yetmezliği etyopatogenezinde rol oynayan gebelik ve doğurganlığın yüksek oranda ve gerekli yardımlar sağlanmadan gerçekleşmesi, zor ve müdahaleli doğumlar, antenatal ve postpartum kontrollerin yetersiz olması, egzersiz gibi koruyucu programların yaygın uygulanamaması dolayısıyla ülkemizde, pelvis taban yetmezliği ile oluşan pelvik organ prolapsusları sık görülmektedir.

Bu sağlık sorunlarına yaklaşım bir uzmanlık konusudur ve cerrahi, farmakolojik ve pelvik taban rehabilitasyon programları şeklinde çeşitlilik göstermektedir.  Özellikle komplike olgular bazen bir ekip çalışmasına ihtiyaç gösterir. 

Kısaca ürojinekoloji kapsamındaki sağlık sorunlarının çözümünde teknolojinin de yardımı ile süratle gelişen ve değişen tanısal ve tedavi edici yöntemlerin uygulanması ve yurt çapında yaygın bir şekilde sağlık sisteminde yerini alabilmesi için Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği kurulduğu 1997 yılından beri gittikçe artan bir güçle çalışmaktadır.

Derneğimiz bu amaçla konu ile ilgilenen sağlık çalışanlarımızın (doktor, hemşire, fizyoterapist, aile hekimi ve pratisyen hekimlere) eğitimi için gerekli faaliyetlerin organizasyonunu görev bilmektedir.

Prof. Dr. Önay Yalçın,
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Kurucu Başkanı

Advertisement