Başkanımızdan

Değerli Meslektaşlarım,

Kurucu başkanımız Prof. Dr. Önay Yalçın ve sonrasında başkanlık yapan Prof. Dr. Niyazi Aşkar, Prof. Dr. Fuat Demirci ve Prof. Dr. İsmail Mete İtil şahsında derneğimizin bugüne gelmesinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Derneğimizin faaliyetlerini, kuruluş amacı doğrultusunda belirlediğimiz yeni hedeflerle, daha ileri seviyelere taşıma azmi içinde olacağımızı, yeni yönetim kurulu adına belirtmek isterim. Bu döneme kadar başardıklarımız bundan sonra yapabileceklerimiz için en büyük dayanak ve güvencedir.

Yeni dönemde de Derneğimiz, ülkemizde Ürojinekoloji alanında yürütülen hizmet ve faaliyetlerin, uluslararası derneklerin ortaya koyduğu kanıta dayalı kılavuzlar çerçevesinde sürdürülmesine rehberlik etmeye devam edecek, ayrıca yeni gelişmelerin ve araştırmaların da takip edilmesine öncülük etmek amacıyla, yurt çapında yürütülen eğitim faaliyetleri ve cerrahi kursların devamlılığını sağlayacaktır.

Eğitim faaliyetleri amacıyla düzenlenen toplantı, kurs ve diğer faaliyetlerde uluslararası derneklerle işbirliğimizi ve yeni ortak projeleri arttırmak hedeflerimiz arasındadır.

Bu alanda, ülkemizi istenen seviyelere taşımak için Sağlık Bakanlığının ilgili yürütme kurulları, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimleri ve Üniversiteler başta olmak üzere, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ve bu alanda multidisipliner yaklaşımın önemini ve ortak çalışabilme kültürünü benimsemiş, konuyla ilgili tüm dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ortak proje ve eylem planları geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu görev ve uzak görüşlülük ile çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmek hedefindeyiz.

Derneğimiz üyelerinin her türlü görüş ve önerilerine açık olduğumuzu bildiririz. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren, ürojinekoloji, pelvik taban sağlığı ve pelvik rekonstrüktif cerrahiye ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen, mevcut deneyim, birikim ve ilham veren fikirlerini paylaşmak ve yaşama geçirmek için bilimsel platform arayan herkesi aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

Web sitemizi takip ederek güncel faaliyetlerimizden haberdar olabilir, konu ile ilgili daha fazla bilgi alabilir ve derneğimizle sürekli iletişim içinde kalabilirsiniz. www.urojinekoloji.org

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz.

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Prof. Dr. Fulya Dökmeci

Advertisement